TAGOK


Dr. habil. Kovács Zsolt, PhD

A Műhely vezetője.
Beosztás: a Nyugat-magyarországi Egyetem habilitált egyetemi docense
Munkahely: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar, Biológia Intézet, Állattani Intézeti Tanszék, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
E-mail: zskovacs@ttk.nyme.hu
Önéletrajz és publikációk
WEB: http://neuroepilgroup.hu
Kutatási terület: Elektrofiziológia; az abszensz epilepszia és a neuroimmunológiai reakciók kapcsolatrendszere; az abszensz epilepszia pathomechanizmusának vizsgálata (például WAG/Rij patkányon); a nukleozidok megoszlása és funkcióik az agyban; a táplálék ketonokkal történő kiegészítésének és az anyai viselkedésben bekövetkező változásoknak epilepsziás aktivitásra gyakorolt hatása.
Módszerek: elektródák beültetése sztereotaxikus készülékben; kezelt (i.p., i.c.v, gavage), szabadon mozgó állatokból EEG és ERG regisztrálása; viselkedési tesztek (EPM).

 

Dr. Aleksza Magdolna, PhD

Beosztás: a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi docense
Munkahely: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar, Biológia Intézet, Növénytani Intézeti Tanszék, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
E-mail: aleksza.magdolna13@gmail.com
Önéletrajz, publikációk, WEB: http://ttk.nyme.hu/blgi/Lapok/Munkatarsadatai.aspx?Szam=206
Kutatási terület: Th1/Th2 citokinek meghatározása perifériás vérből, indukció hatására intracellulárisan T limfocitákban, szövettani mintákban.
Módszerek: ELISA technika, áramlási citometria.

 

Prof. Dr. Dobolyi Árpád, PhD, DSc

Beosztás: a Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára és vendégoktatója;
tudományos tanácsadó (MTA-ELTE-SE)
Munkahely: 1. Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, 1450 Budapest, Tűzoltó u. 58.; 2. MTA-ELTE Molekuláris és Rendszer Neurobiológiai Kutatócsoport, Biológiai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C
E-mail: 1. dobolyi.arpad@med.semmelweis-univ.hu, 2. dobolyia@caesar.elte.hu
Önéletrajz, publikációk, WEB: 1. http://semmelweis.hu/anatomia/kutatas/laborok-kutatocsoportok/neuromorfologiai-laboratorium-uj-oldal/ 2. http://physiology.elte.hu/MRN_kut.html
Kutatási terület: Az utódgondozás neurobiológiája; a stroke agyi pathológiája, a nukleozidok idegrendszeri szerepe, az epilepszia pathomechanizmusa, a mitokondriumok neurokémiája, a táplálékfelvétel szabályozása.
Módszerek: Rágcsálók műtéti vizsgálata, sztereotaxikus operációk, agyi léziók, pályaátmetszések, idegi pályakövetés vírusok és transzgén egerek felhasználásával, az arteria cerebri media okklúziója, rágcsálók emócionális változásainak, és anyai motivációjának viselkedési tesztjei, lézer mikrodisszekció; RT-PCR, RNS amplifikáció DNS szekvenálás céljára, in situ hibridizációs hisztokémia, autoradiográfia, immunfestés, fluoreszcens mikroszkópia, western blot technikák.

 

Lakatos Renáta, MSc

Beosztás: a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatója (témavezető: Dr. Kovács Zsolt, Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar, Biológia Intézet; Állattani Intézeti Tanszék)
Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Biológiai Intézet; 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. A PhD témával kapcsolatos kutatás helyszíne: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar, Biológia Intézet, Állattani Intézeti Tanszék.
E-mail: reni.lakatos@gmail.com
Önéletrajz, publikációk
Kutatási terület: Az abszensz epilepszia pathomechanizmusának vizsgálata; a nem-adenozin nukleozidok abszensz epilepsziás aktivitásra gyakorolt hatásának vizsgálata WAG/Rij patkányon.
Módszerek: EEG regisztrálás szabadon mozgó állatokon.

 

KOOPERÁLÓ PARTNEREK


Dr. Juhász Gábor, PhD, DSc

Beosztás: egyetemi oktató, kutató
Munkahely: ELTE TTK, Biológiai Intézet, Proteomikai Laboratórium, 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C
E-mail: gjuhasz@dec001.geobio.elte.hu
Önéletrajz, publikációk, WEB: http://proteom.elte.hu/
Kutatási terület: neurobiológia, rendszerbiológia, proteomika.
Módszerek: elektrofiziológia, proteomika, mikrodialízis, HPLC.

 

Dr. Maglóczky Zsófia, PhD, DSc

Beosztás: a Nyugat-magyarországi Egyetem vendégoktatója, tudományos tanácsadó
Munkahely: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Celluláris és Hálózat Neurobiológia, 1083 Budapest, Szigony utca 43.
E-mail: magloczky.zsofia@koki.mta.hu
Önéletrajz, publikációk
Kutatási terület: Finomszerkezeti funkcionális anatómia: hippocampus, cortex, epilepszia, szkizofrénia; emberi agy.
Módszerek: immuncitokémia, korrelált fény- és elektronmikroszkópia, konfokális mikroszkópia, epilepszia modellek létrehozása.

 

Dr. Kékesi A. Katalin, PhD

Beosztás: egyetemi docens
Munkahely: ELTE TTK Élettani és Neurobiológiai Tanszék; Biológiai Intézet, Proteomikai Laboratórium, 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C
E-mail: kakekesi@ttk.elte.hu
Önéletrajz, publikációk, WEB: http://proteom.elte.hu/
Kutatási terület: epilepszia, neurodegeneratív betegségek.
Módszerek: proteomika, mikrodialízis, HPLC, elektrofiziológia.

 

Dr. Ari Csilla, PhD

Beosztás: tudományos munkatárs
Munkahely: University of South Florida, Department of Molecular Pharmacology and Physiology University of South Florida, 12901 Bruce B. Downs Blvd. MDC8, Tampa, FL 33612
E-mail: csari2000@yahoo.com
Önéletrajz, publikációk, WEB:
https://hsccf.hsc.usf.edu/facultyDirectory/researchDirectory/search_profile.cfm?person_id=2836688
Kutatási terület: a ketogén diéta, a táplálék ketonokkal történő kiegészítése és a magas nyomású oxigén neurológiai és daganatos betegségekben történő terápiás célú felhasználása.
Módszerek: viselkedési tesztek; fény, fluorescens és konfokális mikroszkópia; túlnyomásos oxigén kezelés.

 

Dr. Horváth Ágnes

Beosztás: vezető főorvos
Munkahely: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, EEG Diagnosztika és Epilepszia Központ, 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
E-mail: horvath.agnes@markusovszky.hu
Önéletrajz, publikációk, WEB: http://www.markusovszky.hu/hu/osztalyok/mid=63
Kutatási terület: az epilepszia pszichopathológiája; a terhesség és az epilepszia, az alkohol addictio és az epilepszia kapcsolata; az epilepszia pszichoszociális tényezői.
Módszerek: EEG vizsgálatok, terheléses EEG vizsgálatok, video-EEG felvételek, tesztek, kérdőívek.